Θερμοπροσόψεις

Θερμοπρόσοψη είναι το σύστημα θερμομόνωσης που εφαρμόζεται 30 και πλέον χρόνια στην Ευρώπη και την Αμερική.

Είναι μια εναλλακτική εφαρμογή της συμβατικής μόνωσης (Μόνωση Διπλής Τοιχοποιίας και Μόνωση Σκυροδέματος) και η μόνη λύση θερμομόνωσης και ανακαίνισης για τα παλιά κτίρια,που παρέχει θεαματικό θερμομονωτικό αποτέλεσμα, εξοικονόμηση ωφέλιμου χώρου, αρχιτεκτονική ελευθερία, ανθεκτικότητα στο χρόνο.

Είναι ουσιαστικά η τοποθέτηση των θερμομονωτικών πλακών εξωτερικά από τα δομικά στοιχεία (πχ. τούβλα-μπετά ή παλιός σοβάς) και η επίστρωση τους με έτοιμα λεπτά, βιομηχανικώς παραγόμενα ελαστικά επιχρίσματα (αντί για συμβατικό σοβά).

Είναι για τα παλιά κτήρια ο μοναδικός τρόπος θερμομόνωσης που συνοδεύεται με πλήρη αισθητική αναβάθμιση και ανακαίνιση των όψεων ενώ για τα καινούργια κτήρια είναι ένας εναλλακτικός τρόπος θερμομόνωσης έναντι της συμβατικής, που τείνει να εφαρμοστεί πλέον καθολικά.

Η εξωτερική θερμομόνωση αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο εξοικονόμησης ενέργειας και αισθητικής αναβάθμισης των κτηρίων, που αποσβένει πολύ γρήγορα τη δαπάνη της εφαρμογής της.

  • Ελαχιστοποιεί το πρόβλημα των θερμογεφυρών.
  • Μειώνει αισθητά τις ενεργειακές απαιτήσεις για ψύξη και θέρμανση.
  • Βελτιώνει την ποιότητα του εσωτερικού περιβάλλοντος.
  • Περιορίζει αισθητικά προβλήματα του κελύφους(ρηγματώσειςκλπ).
  • Καθιστά εφικτή τη χρήση μεγαλύτερου πάχους θερμομονωτικού χωρίς να χάνεται πολύτιμος εσωτερικός χώρος.
  • Παρέχει μεγάλη ευελιξία ως προς την τελική διαμόρφωση της όψης.
  • Αποτελεί την πιο ορθολογική λύση για υφιστάμενα κτήρια μη θερμομονωμένα ή πλημμελώς μονωμένα.
  • Προϋπόθεση για την επιτυχή εφαρμογή της, η επιλογή συνολικά πιστοποιημένων συστημάτων θερμοπρόσοψης και εξειδικευμένου και έμπειρου τεχνικού προσωπικού.