Ινοσανίδα

Η ειδικά ενισχυμένη ινοσανίδα παίρνει θέση σε κατασκευές με μεγάλη καμπυλότητα.

Είναι κατάλληλη για τοξοτές, θολωτές και γενικότερα καμπύλες επιφάνειες με μεγάλη ακτίνα, όπου η απλή γυψοσανίδα φτάνει στα όρια της.

Η ινοσανίδα είναι ειδικά επεξεργασμένη σε σκληρότητα εξωτερικής επιφάνειας και αντοχή στον πυρήνα της.

Μπορεί να υποστηρίξει κάθε αρχιτεκτονικό σχέδιο ενώ στις ιδιότητες της κατατάσσεται και η πυραντοχή.