Υαλοσανίδες

Η υαλοσανίδα αποτελεί την ασφαλή κατασκευαστική λύση για χώρους και αίθουσες με υψηλή υγρασία, όπου απαιτείται οι κατασκευές να μην κινδυνεύουν ή να φθείρονται από υγρασία και νερό, από φυτικά ή ζωικά παράσιτα ή από άλλους χημικούς ή βιολογικούς παράγοντες.

Άφλεκτες πλάκες ξηράς δόμησης κατάλληλες για περιβάλλοντα υψηλής υγρασίας, υδράντοχες και αδιάβροχες, με υψηλή αντίσταση κατά της μούχλας, ιδεώδεις στην εξοικονόμηση δαπανών και χρόνου κατασκευής.

Με εξωτερικές ματ ασταρωμένες επιφάνειες, υψηλής αντίστασης στη μούχλα, κατάλληλες για την εφαρμογή κάθε είδους φινιρίσματος (βαφή, πλακάκια κ.λπ.) και εσωτερικά, άνθυγρη και αντιμουχλικήγυψόπλακα, ενισχυμένη με υαλονήματα.

Τα συστήματα με τσιμεντοσανίδες-υαλοσανίδες προσφέρουν μια πιστοποιημένη πρόταση αντικαθιστώντας τη συνηθισμένη βαριά κατασκευή με τούβλα. Είναι ανθεκτικά στα καιρικά φαινόμενα όωπς βροχή, κρύο, αέρα και χιόνι.