Ανθυγρή Γυψοσανίδα

Η ανθυγρή γυψοσανίδα χρησιμοποιείται σε χώρους με υψηλό ποσοστό υγρασίας, ο πυρήνας της είναι επεξεργασμένος με πρόσμικτα που μειώνουν σημαντικά την υδροαπορροφητικότητά της όπως ειδική επεξεργασία έχει και το χαρτί που την επενδύει.

Είναι κατάλληλη για εφαρμογές στην κατασκευή ψευδοροφών και τοιχοποιίας σε μέτρια υγρούς χώρους όπως μπάνια, WC και σε στεγασμένους εξωτερικούς χώρους που δεν έχουν άμεση επαφή με το νερό.

Αναρτάται με τη χρήση μεταλλικού φορέα στήριξης.

Η εφαρμογή ανθυγρής γυψοσανίδας είναι η γρηγορότερη, καθαρότερη και αποτελεσματικότερη λύση για ένα σπίτι ή επαγγελματικό χώρο χωρίς υγρασία.